Slovenska kmetija, slovenska družina, varna hrana

V Slovenski demokratski stranki za razvoj slovenskega kmetijstva izpostavljamo pet ključnih tem, ki potrebujejo posebno pozornost in sistemske korekcije obstoječe prakse.

zate

V prvi vrsti se opredeljujemo do družinske kmetije, ki jo vidimo kot osnovno celico kmetijstva v Sloveniji. Želimo ji dati večjo vlogo in pomen z davčno razbremenitvijo, debirokratizacijo in poenostavitvijo poslovanja in trženja. Posebno skrb bomo namenili višinskim in gorskim kmetijam.

Nadaljujemo z nujnimi spremembami kmetijsko zemljiške politike, ki je tesno povezana s prehransko varnostjo. Kmetijska zemljišča in gozdne površine morajo služiti svojemu namenu, zato se bomo zavzemali za razdelitev ali simbolični dedni zakup zemljišč in gozdov. Ukinili bomo Sklad kmetijskih zemljišč in uvedli stimulativne ukrepe za obdelavo zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki.

V verigi »od njive do krožnika« je potrebno vzpostaviti konkurenčnost in poslovno sodelovanje in povezovanje vseh deležnikov. S korekcijami uredb, pravilnikov, upravnih aktov in pravnih določb želimo upoštevajoč demografske, tržne in okoljske zakonitosti doseči večplastno zagotavljanje prehranske varnosti. V bližini urbanih središč bomo dodelili zemljišča za obdelavo - vrtičke mestnemu prebivalstvu.

Okrepiti želimo vlogo kooperativ in drugih oblik poslovnega sodelovanja v celotni verigi, vključno z gozdarstvom. Z implementacijo možnih EU in nacionalnih finančnih ukrepov za podporo skupinam proizvajalcev v različnih organizacijskih povezavah bi dosegli večji delež prihodka za kmeta v celotni verigi od njive do potrošnika (kmet, živilsko predelovalna industrija, trgovina).

Z optimizacijo delovanja ministrstva, organov v sestavi in drugih služb na področju kmetijstva, javnih zavodov in raziskovalnih institucij bi ustvarili kreativno in pozitivno vzdušje, da bi zaposleni lahko s svojim znanjem bistveno prispevali k razvoju panoge in s tem k varovanju potrošnika in varovanju okolja kot življenjskega in delovnega prostora našega človeka.

Okolje je najširši pojem prostora, v katerem bivamo in ga sooblikujemo. Je ključni element kvalitete bivanja, našega zdravja in dobrega počutja.

Voda je nedvomno osnovi vir življenja in neoporečna pitna voda za nas v Slovenski demokratski strani ni zgolj politična floskula, ki so jo nekateri uspeli zapisati celo v Ustavo RS zato, da bi pomirili nevladne organizacije. Gre za ključni dejavnik v okolju, ki ga je potrebno varovati pa naj na drugi strani stoji gospodarstvo ali kmetijstvo ali neka druga interesna sfera. Pitna voda mora imeti absolutno prioriteto. In to bomo v SDS tudi zagotovili.

Zrak je v širšem prostoru edini dejavnik, ki neposredno povezuje ne samo vse prebivalce nekega mesta, ampak tudi cele države, regije ali celo kontinenta. Pretirano onesnažen zrak z industrijskimi onesnaževali ali pa posledicami funkcioniranja urbanih središč (promet, kurišča) s svojimi škodljivimi posledicami neposredno vpliva na obremenitev zdravja populacije in s tem proračunsko gledano tudi na zdravstvene izdatke države. Zato nas v SDS ne bo strah ukrepati, ko bo potrebno zaščititi interese Slovenk in Slovencev, ko bo šlo za vprašanje njihovega zdravja v relaciji do kvalitete zraka.

Za zemljo kot osnovno materijo, podlago za pridelavo hrane, res velja načelo »Kar boš sejal, to boš žel«. Kar smo odvrgli, zakopali, poškropili v ali na zemljo, se prej ali slej vrne k nam, tokrat na naših krožnikih. Zato je k uporabi rodovitne prsti potrebno pristopati zelo premišljeno in dolgoročno. Z Magno v bližini Maribora nismo izgubili zgolj nekaj hektarjev rodovitne zemlje. Breme, ki ga bo ta poseg v to okolje pustil, bo veliko širše.

Prav voda, zrak in zemlja - površje v Sloveniji tvorijo na relativno majhnem prostoru enkratno podlago za biološko pestrost ekosistema, biološko raznolikost, ki jo je potrebno ohraniti. Modrost »sobivanja« in iskanja rešitev različnih interesov v geografsko omejenem prostoru, torej v našem okolju pa je tisto, na kar v Slovenski demokratski stranki ves čas prisegamo in kar smo sposobni tudi udejanjiti v operativni politiki Vlade RS.

Celoten reformni program resorja za kmetijstvo in okolje.

Bodi obveščen in se prijavi na e-novice:

* obvezna polja.