Vlada RS

14. Vlada RS in predstavniki SDS

Kakšno Slovenijo si želimo v prihodnje?

Slovenija naš skupen dom in domovina za vse

VEČ
  • Administrativna razbremenitev
  • Decentralizacija in skladen regionalni razvoj
  • Stanovanjska shema za mlade
  • Reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab
  • Dvig odmernega odstotka na 63,5% v štirih letih
  • Uvedba univerzalnega otroškega dodatka
  • Dvig povprečnine občinam
  • Prenova plačnega sistema
  • Učinkovito varovanje državne meje
  • Krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu

»Naša vrata za sodelovanje v skupno dobro ostajajo odprta tudi za vse ostale. Mi nikogar ne izključujemo. Ne obljubljamo čudežev, zagotavljamo pa delo in napore za skupno dobro. Imamo eno samo državo, edinstveno na svetu po svojih naravnih lepotah, tudi po trdoživosti njenega življa. Zato naj bo naša Slovenija naš skupen dom in domovina za vse.«

Janez Janša, predsednik Vlade RS

Predstavniki SDS v 14. Vladi RS

Predstavniki iz vrst SDS v 14. Vladi RS so ljudje z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih, strokovno usposobljeni za opravljanje različnih vidnih funkcij, predvsem pa ljudje s čutom za poslušanje in pomoč. Ekipa predstavnikov iz SDS je izkušena, dobro pozna politiko na slovenskem prostoru in je kompetentna za delovanje na različnih dejavnostih.

Janez Janša, predsednik Vlade RS

 

Več o predsedniku vlade

Dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve

 

Več o ministru

 

Mag. Andrej Šircelj, minister za finance

 

Več o ministru

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve

 

Več o ministru

 

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor

 

Več o ministru

dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo

 

Več o ministru

 

 

 

Zvone Černač, minister brez resorja, pristojen za strateške projekte in kohezijo

 

Več o ministru

Dr. Helena Jaklitsch, ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

 

Več o ministru