Strokovni svet

Strokovni svet Slovenske demokratske stranke

Strokovni svet SDS

Strokovni svet je statutarno delovno telo SDS, ki preučuje strokovna vprašanja, akte, predloge zakonov, novel in drugih dokumentov, ki jih sprejemajo posamezna ministrstva, vlada in parlament. Strokovni svet oblikuje stališča, daje pobude, predloge in mnenja Izvršilnemu odboru, poslanski skupini SDS ter drugim državnim funkcionarjem iz vrst SDS. Strokovni svet SDS v ožji sestavi sestavljajo predsedniki odborov. Vodi ga predsednik SDS. Predsednike odborov, njihove namestnike in poslance zadolžene za posamezne odbore imenuje Izvršilni odbor SDS.

Strokovni svet SDS

Odbori Strokovnega sveta pokrivajo delovna področja ministrstev. Predsednik odbora strokovnega sveta organizira delo in imenuje druge člane odbora. Člani odbora po funkciji so predsedniki komisij odbora, poslanci DZ, strokovni sodelavci PS SDS ter drugi posamezniki na predlog predsednika odbora. Komisije Strokovnega sveta so delovna telesa odbora in pokrivajo področja dela posameznega direktorata in/ali službe v sestavi ministrstev. Oblikujejo se po konstituiranju odbora. Predsednika posamezne komisije imenuje predsednik odbora. Odbori in komisije se sestajajo v skladu s Poslovnikom o delu Strokovnega sveta oz. po potrebi.

Strokovni svet SDS

Članstvo v Strokovnem svetu

Člani Strokovnega sveta so lahko osebe, ki po svoji strokovnosti prispevajo h kvaliteti dela SDS. Članstvo v Strokovnem svetu SDS ni vezano na članstvo v SDS. Posameznik, ki želi delovati v Strokovnem svetu SDS, izbere področje dela (odbor) in se opredeli za sodelovanje v eni komisiji izbranega odbora. Komisije so odprte za vse, ki izrazijo interes in imajo primerno izobrazbo.

Strokovni svet SDS

Prošnjo za sodelovanje s priloženim življenjepisom lahko posredujete na e-naslov [email protected]. Aktivnosti Strokovnega sveta SDS v trenutnem mandatu bodo temeljile na političnem programu, ki je bil sprejet na zadnjem kongresu SDS, na akcijskem programu Evropske ljudske stranke za obdobje 2014-2019, ki je bil sprejet na kongresu v Dublinu in v tesnem sodelovanju s poslansko skupino SDS. Na konstitutivni seji so se člani Strokovnega sveta dogovorili o načinu dela za mandat do prihodnjih državnozborskih volitev.

Strokovni svet SDS

Za predsednike posameznih odborov Strokovnega sveta SDS je Izvršilni odbor izbral posameznike, ki lahko glede na svoje strokovne reference prispevajo k iskanju alternativ in novih priložnosti za stranko in kasneje tudi za Slovenijo, če bo stranka s svojih programom ponovno uspela prepričati slovenske volivce.

Kontakt

Predstavnica
Karin Kambič
E-pošta: [email protected]