Sooblikuj, sodeluj in pomagaj SDS

Doniranje Slovenski demokratski stranki

"Uspejo potrpežljivi in vztrajni, drugi pa ne." (Leung Čie Lau)

Slovenska demokratska stranka je najbolj trdna in zanesljiva politična stranka na slovenskem političnem prizorišču. Vzniknila je iz osamosvojitvenega pomladnega vrenja in je nato leto za leto s svojim vztrajnim, neumornim delom ter z načelnostjo rastla tako, da smo danes postali družina, ki jo sestavlja več tisoč članov.

Vrednote, za katere se zavzemamo, so vrednote slovenskega človeka: poštenje, domoljubje, svoboda, demokracija.

Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do sprememb. Javno, pa tudi manj javno podporo za opravljeno delo nam izrekajo mnogi. Veseli smo vsake takšne spodbude in pozitivnega razmisleka za naprej.

Vseeno pa za razvoj in napredek potrebujemo tudi finančna sredstva. V kolikor ste začutili, da bi Slovensko demokratsko stranko in njena prizadevanja za pravično in demokratično Slovenijo želeli finančno podpreti, lahko na račun stranke nakažete dobrodelne prispevke.

Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo.

Vaš dobrodelni prispevek lahko nakažete na TRR SI56 0400 1004 8463 808 pri NKBM, s pripisom Donacija, referenco SI00 in sklicem 7653 - vaša davčna številka ali pa nam pišite na [email protected] in na e-pošto boste prejeli podatke za e-banko.

Iskrena hvala za vaš prispevek!

Doniraj prek spleta1

Glede na veljavno zakonodajo moramo pri vsaki donaciji fizične osebe beležiti poleg imena, priimka in naslova tudi datum rojstva oz. EMŠO. Vljudno vas prosimo, da nam te podatke posredujete na email: [email protected]

Podatki o donacijah se hranijo samo v evidencah stranke. Izjema je, če posameznik donira letno več kot povprečno plačo v RS (za leto 2020 1.856,20 EUR). Vaše podatke bomo obdelovali izključno za namen izpolnitve obveznosti iz 1. odstavka 22. člena Zakona o političnih strankah (ZPolS, Ur. list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14).

DOHODNINA

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namreč vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da 1% dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim torej tudi za financiranje političnih stranki.

Del dohodnine, ki bi ga skozi ta 1% delež namenili SDS, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka. To nam v veliki meri olajša poslovanje.

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete oz. osebno oddate na Vaš pristojni davčni uradu. Pomagate si lahko z navodili, ki smo jih pripravili za Vas. 

Zahtevo lahko oddate tudi popolnoma brezplačno preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.

Originalni obrazec in navodila DURS-a so na voljo na spletni strani e-uprave.

Rok za oddajo obrazca je 31. 12. vsako leto.

Kolikor ste zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo SDS oddali v prejšnjem letu oz. je upoštevana v dohodninski napovedi za tekoče leto, le te ni potrebno ponovno oddajati.

1 (V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu ne smejo v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS, po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2020 znaša ta znesek 18.562 EUR).Za znesek nad 1.856,20 EUR mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki. Za zneske pod 1.856,20 EUR stranki ni potrebno navajati podatkov fizične osebe).