Predlagaj poslansko vprašanje

Predlagajte poslanska vprašanja poslanski skupini DZ

Poslanke in poslanci imajo pri svojem delu možnosti postavljanja poslanskih vprašanj in pobud. Tako lahko vsak poslanec vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne službe. Poslanska vprašanja so lahko ustna ali pisna, poslanske pobude pa so lahko le pisne. Pri tem pa morata biti poslansko vprašanje ali pobuda kratka in jedrnata ter izražena tako, da je njuna vsebina jasna in razumljiva.

Vlada ali minister ali generalni sekretar vlade na pisno poslansko vprašanje ali pobudo odgovori pisno v 30 dneh po prejemu vprašanja oziroma pobude. Praksa žal pokaže, da se ministrstva tega roka ne držijo in se lahko za odgovor na poslansko vprašanje ali pobudo čaka tudi dalj časa.

Če je v vašem lokalnem okolju problematika, ki je že dalj časa nerešljiva in menite, da je njeno reševanje v pristojnosti posameznega ministrstva Vas vabimo, da nam v zvezi s to problematiko posredujete vprašanje, ki bi ga želeli nasloviti na vlado, ministra ali generalnega sekretarja vlade. V poslanski skupini bomo poskrbeli, da bo poslansko vprašanje naslovljeno na pristojno institucijo in da boste odgovor, ko bo v poslansko skupino posredovan s strani vlade ali ministrstva, tudi prejeli.

Svoje poslansko vprašanje pošljite prek spodnjega obrazca