SDS po Sloveniji

Odbori v več kot 200 občinah in 15 regijskih koordinacij.

Občinski odbori


AJDOVŠČINA
kontakt: predsednik.ajdovscina@sds.si

APAČE
kontakt: predsednik.apace@sds.si

BELTINCI
kontakt: predsednik.beltinci@sds.si

BENEDIKT
kontakt:predsednik.benedikt@sds.si

BISTRICA OB SOTLI
kontakt: predsednik.bistricaobsotli@sds.si

BLED
kontakt: predsednik.bled@sds.si

BLOKE
kontakt: predsednik.bloke@sds.si

BOHINJ
kontakt: predsednik.bohinj@sds.si

BOROVNICA
kontakt: predsednik.borovnica@sds.si

BOVEC
kontakt: @predsednik.bovec@sds.si

BRASLOVČE
Pisarna:

OO SDS Braslovče
Letuš 71/a
3327 Šmartno ob Paki
kontakt: predsednik.braslovce@sds.si

BRDA
kontakt: predsednik.brda@sds.si

BREZOVICA
kontakt: predsednik.brezovica@sds.si

BREŽICE
kontakt: predsednik.brezice@sds.si

CELJE
kontakt: predsednik.celje@sds.si

CERKLJE NA GORENJSKEM
kontakt: predsednik.cerkljenagorenjskem@sds.si

CERKNICA
kontakt: predsednik.cerknica@sds.si

CERKNO
kontakt: predsednik.cerkno@sds.si

CERKVENJAK V SLOV.GORICAH
kontakt: predsednik.cerkvenjakvslovenskihgoricah@sds.si

CIRKULANE
kontakt: predsednik.cirkulane@sds.si

ČRENŠOVCI
kontakt: predsednik.crensovci@sds.si

ČRNA NA KOROŠKEM
kontakt: predsednik.crnanakoroskem@sds.si

ČRNOMELJ
kontakt: predsednik.crnomelj@sds.si

DESTRNIK
kontakt: predsednik.destrnik@sds.si

DIVAČA
kontakt: predsednik.divaca@sds.si

DOBJE
kontakt: predsednik.dobje@sds.si

DOBREPOLJE
kontakt: predsednik.dobrepolje@sds.si

DOBRNA
kontakt: predsednik.dobrna@sds.si

DOBROVA-POLHOV GRADEC
kontakt: predsednik.dobrovapolhovgradec@sds.si

DOL PRI LJUBLJANI
kontakt: predsednik.dolpriljubljani@sds.si

DOLENJSKE TOPLICE
kontakt: predsednik.dolenjsketoplice@sds.si

DOMŽALE
kontakt: predsednik.domzale@sds.si

DORNAVA
kontakt: predsednik.dornava@sds.si

DRAVOGRAD
kontakt: predsednik.dravograd@sds.si

DUPLEK
kontakt: predsednik.duplek@sds.si

GORENJA VAS-POLJANE
kontakt: predsednik.gorenjavaspoljane@sds.si

GORIŠNICA
kontakt: predsednik.gorisnica@sds.si

GORJE
kontakt: predsednik.gorje@sds.si

GORNJA RADGONA
kontakt: predsednik.gornjaradgona@sds.si

GRAD
kontakt: predsednik.grad@sds.si

GROSUPLJE
kontakt: predsednik.grosuplje@sds.si

HAJDINA
kontakt: predsednik.hajdina@sds.si

HOČE-SLIVNICA
kontakt: predsednik.hoceslivnica@sds.si

HRASTNIK
kontakt: predsednik.hrastnik@sds.si

HRPELJE-KOZINA
kontakt: predsednik.hrpeljekozina@sds.si

IDRIJA
kontakt: predsednik.idrija@sds.si

IG
kontakt: predsednik.ig@sds.si

ILIRSKA BISTRICA
kontakt: predsednik.ilirskabistrica@sds.si

IVANČNA GORICA
kontakt: predsednik.ivancnagorica@sds.si

IZOLA
kontakt: predsednik.izola@sds.si

KAMNIK
kontakt: predsednik.kamnik@sds.si

KANAL
kontakt: predsednik.kanalobsoci@sds.si

KIDRIČEVO
kontakt: predsednik.kidricevo@sds.si

KOBARID
kontakt: predsednik.kobarid@sds.si

KOČEVJE
kontakt: predsednik.kocevje@sds.si

KOMEN
kontakt: predsednik.komen@sds.si

KOMENDA
kontakt: predsednik.komenda@sds.si

KOPER
kontakt: predsednik.koper@sds.si

KOZJE
kontakt: predsednik.kozje@sds.si

KRANJ
kontakt: predsednik.kranj@sds.si

KRANJSKA GORA
kontakt: predsednik.krajnskagora@sds.si

KRIŽEVCI
kontakt: predsednik.krizevci@sds.si

KRŠKO
kontakt: predsednik.krsko@sds.si

KUNGOTA
kontakt: predsednik.kungota@sds.si

KUZMA
kontakt: predsednik.kuzma@sds.si

LAŠKO
kontakt: predsednik.lasko@sds.si

LENART
kontakt: predsdnik.lenart@sds.si

LENDAVA
kontakt: predsednik.lendava@sds.si

LITIJA
kontakt: predsednik.litija@sds.si

LJUBLJANA
kontakt: predsednik.ljubljana@sds.si

LJUBNO
kontakt: predsednik.ljubno@sds.si

LJUTOMER
kontakt: predsednik.ljutomer@sds.si

LOGATEC
kontakt: predsednik.logatec@sds.si

LOG - DRAGOMER
kontakt: predsednik.logdragomer@sds.si

LOŠKA DOLINA
kontakt: predsednik.loskadolina@sds.si

LOŠKI POTOK
kontakt: predsednik.loskipotok@sds.si

LOVRENC NA POHORJU
kontakt: predsednik.lovrencnapohorju@sds.si

LUČE
kontakt: predsednik.luce@sds.si

LUKOVICA
kontakt: predsednik.lukovica@sds.si

MAJŠPERK
kontakt: predsednik.majsperk@sds.si

MAKOLE
kontakt: predsednik.makole@sds.si

MARIBOR
kontakt: predsednik.maribor@sds.si

MARKOVCI
kontakt: predsednik.markovci@sds.si

MEDVODE
kontakt: predsednik.medvode@sds.si

MENGEŠ
kontakt: predsednik.menges@sds.si

METLIKA
kontakt: predsednik.metlika@sds.si

MEŽICA
kontakt: predsednik.mezica@sds.si

MIKLAVŽ NA DRAV.POLJU
kontakt: predsednik.miklavznadravskempolju@sds.si

MIREN-KOSTANJEVICA
kontakt: predsednik.mirenkostanjevica@sds.si

MIRNA
kontakt: predsednik.mirna@sds.si

MIRNA PEČ
kontakt: predsednik.mirnapec@sds.si

MISLINJA
kontakt: predsednik.mislinja@sds.si

MOKRONOG TREBELNO
kontakt: predsednik.mokronogtrebelno@sds.si

MORAVČE
kontakt: predsednik.moravce@sds.si

MORAVSKE TOPLICE
kontakt: predsednik.moravsketoplice@sds.si

MOZIRJE
kontakt: predsednik.mozirje@sds.si

MURSKA SOBOTA
kontakt: predsednik.murskasobota@sds.si

MUTA
kontakt: predsednik.muta@sds.si

NAKLO
kontakt: predsednik.naklo@sds.si

NAZARJE
kontakt: predsednik.nazarje@sds.si

NOVA GORICA
kontakt: predsedniknovagorica@sds.si

NOVO MESTO
kontakt: predsednik.novomesto@sds.si

OPLOTNICA
kontakt: predsednik.oplotnica@sds.si

ORMOŽ
spletna stran: www.ormoz.sds.si
kontakt: predsednik@ormoz.sds.si

PESNICA
spletna stran: www.pesnica.sds.si
kontakt: predsednik@pesnica.sds.si

PIRAN
spletna stran: www.piran.sds.si
kontakt: predsednik@piran.sds.si

PIVKA
kontakt: predsednik@pivka.sds.si

PODČETRTEK
kontakt: predsednik@podcetrtek.sds.si

PODVELKA
kontakt: predsednik@podvelka.sds.si

POLJČANE
kontakt: predsednik@poljcane.sds.si

POLZELA
kontakt: predsednik@polzela.sds.si

POSTOJNA
kontakt: predsednik@postojna.sds.si

PREBOLD
spletna stran: www.prebold.sds.si
kontakt: predsednik@prebold.sds.si

PREDDVOR
kontakt: predsednik@preddvor.sds.si

PREVALJE
spletna stran: www.prevalje.sds.si
kontakt: predsednik@prevalje.sds.si

PTUJ
spletna stran: www.ptuj.sds.si
kontakt: predsednik@ptuj.sds.si

PUCONCI
kontakt: predsednik@puconci.sds.si

RAČE-FRAM
kontakt: predsednik@racefram.sds.si

RADEČE
spletna stran: www.radece.sds.si
kontakt: predsednik@radece.sds.si

RADENCI
kontakt: predsednik@radenci.sds.si

RADLJE OB DRAVI
spletna stran: www.radljeobdravi.sds.si
kontakt: predsednik@radljeobdravi.sds.si

RADOVLJICA
spletna stran: www.radovljica.sds.si
kontakt: predsednik@radovljica.sds.si

RAVNE NA KOROŠKEM
spletna stran: www.ravnenakoroskem.sds.si
kontakt: predsednik@ravnenakoroskem.sds.si

RAZKRIŽJE
kontakt: predsednik@razkrizje.sds.si

REČICA OB SAVINJI
kontakt: predsednik@recicaobsavinji.sds.si

RENČE VOGRSKO
kontakt: predsednik@rencevogrsko.sds.si

RIBNICA
kontakt: predsednik@ribnica.sds.si

RIBNICA NA POHORJU
kontakt: predsednik@ribnicanapohorju.sds.si

ROGAŠKA SLATINA
spletna stran: www.rogaskaslatina.sds.si
kontakt: predsednik@rogaskaslatina.sds.si

ROGAŠOVCI
kontakt: predsednik@rogasovci.sds.si

ROGATEC
spletna stran: www.rogatec.sds.si
kontakt: predsednik@rogatec.sds.si

RUŠE
spletna stran: www.ruse.sds.si
kontakt: predsednik@ruse.sds.si

SELNICA OB DRAVI
kontakt: predsednik@selnicaobdravi.sds.si

SEMIČ
kontakt: predsednik@semic.sds.si

SEVNICA
spletna stran: www.sevnica.sds.si
kontakt: predsednik@sevnica.sds.si

SEŽANA
kontakt: predsednik@sezana.sds.si

SLOVENJ GRADEC
kontakt: predsednik@slovenjgradec.sds.si

SLOVENSKA BISTRICA
spletna stran: www.slovenskabistrica.sds.si
kontakt: predsednik@slovenskabistrica.sds.si

SLOVENSKE KONJICE
spletna stran: www.slovenskekonjice.sds.si
kontakt: predsednik@slovenskekonjice.sds.si

SODRAŽICA
kontakt: predsednik@sodrazica.sds.si

SOLČAVA
kontakt: predsednik@solcava.sds.si

SREDIŠČE OB DRAVI
spletna stran: www.sredisceobdravi.sds.si
kontakt: predsednik@sredisceobdravi.sds.si

STARŠE
spletna stran: www.starse.sds.si
kontakt: predsednik@starse.sds.si

STRAŽA
kontakt: predsednik@straza.sds.si

SVETA ANA
kontakt: predsednik@svetaana.sds.si

SVETA TROJICA V SLOVE.GORICAH
spletna stran: www.svetatrojicavslovenskihgoricah.sds.si
kontakt: predsednik@svetatrojicavslovenskihgoricah.sds.si

SVETI JURIJ
kontakt: predsednik@svetijurijobscavnici.sds.si

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORIC
kontakt: predsednik@svetijurijvslovenskihgoricah.sds.si

SVETI TOMAŽ
kontakt: predsednik@svetitomaz.sds.si

ŠEMPETER-VRTOJBA
kontakt: predsednik@sempetervrtojba.sds.si

ŠENČUR
kontakt: predsednik@sencur.sds.si

ŠENTILJ
spletna stran: www.sentilj.sds.si
kontakt: predsednik@sentilj.sds.si

ŠENTJERNEJ
kontakt: predsednik@sentjernej.sds.si

ŠENTJUR
spletna stran: www.sentjur.sds.si
kontakt: predsednik@sentjur.sds.si

ŠENTRUPERT
kontakt: predsednik@sentrupert.sds.si

ŠKOCJAN
kontakt: predsednik@skocjan.sds.si

ŠKOFJA LOKA
spletna stran: www.skofjaloka.sds.si
kontakt: predsednik@skofjaloka.sds.si

ŠKOFLJICA
kontakt: predsednik@skofljica.sds.si

ŠMARJE PRI JELŠAH
spletna stran: www.smarjeprijelsah.sds.si
kontakt: predsednik@smarjeprijelsah.sds.si

ŠMARJEŠKE TOPLICE
spletna stran: www.smarjesketoplice.sds.si
kontakt: predsednik@smarjesketoplice.sds.si

ŠMARTNO OB PAKI
kontakt: predsednik@smartnoobpaki.sds.si

ŠMARTNO PRI LITIJI
kontakt: predsednik@smartnoprilitiji.sds.si

ŠOŠTANJ
kontakt: predsednik@sostanj.sds.si

ŠTORE
spletna stran: www.store.sds.si
kontakt: predsednik@store.sds.si

TABOR
kontakt: predsednik@tabor.sds.si

TIŠINA
spletna stran: www.tisina.sds.si
kontakt: predsednik@tisina.sds.si

TOLMIN
spletna stran: www.tolmin.sds.si
kontakt: predsednik@tolmin.sds.si

TRBOVLJE
spletna stran: www.trbovlje.sds.si
kontakt: predsednik@trbovlje.sds.si

TRNOVSKA VAS
kontakt: predsednik@trnovskavas.sds.si

TRZIN
kontakt: predsednik@trzin.sds.si

TURNIŠČE
kontakt: predsednik@turnisce.sds.si

VELENJE
spletna stran: www.velenje.sds.si
kontakt: predsednik@velenje.sds.si

VERŽEJ
kontakt: predsednik@verzej.sds.si

VELIKA POLANA
kontakt: predsednik@velikapolana.sds.si

VELIKE LAŠČE
kontakt: predsednik@velikelasce.sds.si

VIDEM
kontakt: predsednik@videm.sds.si

VIPAVA
spletna stran: www.vipava.sds.si
kontakt: predsednik@vipava.sds.si

VITANJE
kontakt: predsednik@vitanje.sds.si

VODICE
spletna stran: www.vodice.sds.si
kontakt: predsednik@vodice.sds.si

VOJNIK
spletna stran: www.vojnik.sds.si
kontakt: predsednik@vojnik.sds.si

VRANSKO
kontakt: predsednik@vransko.sds.si

VRHNIKA
spletna stran: www.vrhnika.sds.si
kontakt: predsednik@vrhnika.sds.si

VUZENICA
kontakt: predsednik@vuzenica.sds.si

ZAGORJE OB SAVI
spletna stran: www.zagorjeobsavi.sds.si
kontakt: predsednik@zagorjeobsavi.sds.si

ZAVRČ
kontakt: predsednik@zavrc.sds.si

ZREČE
spletna stran: www.zrece.sds.si
kontakt: predsednik@zrece.sds.si

ŽALEC
spletna stran: www.zalec.sds.si
kontakt: predsednik@zalec.sds.si

ŽELEZNIKI
spletna stran: www.zelezniki.sds.si
kontakt: predsednik@zelezniki.sds.si

ŽETALE
kontakt: predsednik@zetale.sds.si

ŽIRI
kontakt: predsednik@ziri.sds.si

ŽIROVNICA
kontakt: predsednik@zirovnica.sds.si

ŽUŽEMBERK
kontakt: predsednik@zuzemberk.sds.si

 

Regijske koordinacije

CELJSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Branko Bračko
Tolsti vrh 7
3210 Slovenske Konjice
E-pošta: celjska@sds.si

DOLENJSKO-BELOKRANJSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Janez Mežan
Rogovila 21
8216 Mirna Peč
E-pošta: dolenjska@sds.si

GORENJSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Bojan Homan
Zgornje Bitnje 315
4209 Žabnica
E-pošta: gorenjska@sds.si

GORIŠKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Edi Melinc
Ledine 9
5000 Nova Gorica
E-pošta: goriska@sds.si

KOROŠKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Alenka Helbl
Dobrava 1
2360 Radlje ob Dravi
E-pošta: koroska@sds.si

LJUBLJANSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
dr. Anže Logar
Parmova ulica 40
1000 Ljubljana
E-pošta: ljubljanska@sds.si

MARIBORSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
mag. Zvonko Zinrajh
Na Gorci 20
2000 Maribor
E-pošta: mariborska@sds.si

OBLJUBLJANSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Robert Hrovat
Stritarjeva ulica 18
1233 Dob
E-pošta: obljubljanska@sds.si

PODRAVSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Srečko Hvauc
Ulica 1. maja 13
2312 Orehova va
E-pošta: podravska@sds.si

POMURSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Karlo Šoš
Veščica 4E
9000 Murska Sobota
E-pošta: pomurska@sds.si

POSAVSKA REGIJSKA KOORDINACIJA

PRIMORSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Silvano Radin
Krožna cesta 8
6000 Koper
E-pošta: primorska@sds.si

PTUJSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Suzana Lep Šimenko
Pobrežje 65C
2284 Videm pri Ptuju
E-pošta: ptujska@sds.si

SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Marjan Golavšek
Matke 34B
3312 Prebold
E-pošta: savinjska@sds.si

ZASAVSKA REGIJSKA KOORDINACIJA
Mitja Vozel
Sallaumines 5
1420 Trbovlje
E-pošta: zasavska@sds.si

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.