Ženski odbor SDS je polnopravni član Ženske zveze Evropske ljudske stranke (EPP-Women).

Programska izhodišča

Prvega maja 2004 smo postali enakopravni člani EU, zato moramo spoštovati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Deklaracijo o enakosti žensk in moških, da se uveljavijo načela enakosti kot pogoj demokracije. Proces je dolgotrajen, zahteva čas in strategijo. Zato se bomo v ženskem odboru SDS v prihodnjem obdobju usmerjali v:

 • skrb za spoštovanje človekovih pravic, s posebnim poudarkom na pravicah žensk in otrok,
 • skrb za uravnoteženo zastopanost spolov na vseh področjih družbenih dejavnosti v Sloveniji,
 • skrb za enake možnosti žensk in moških pri njihovem osebnem ter poklicnem razvoju,
 • krepitev vloge žensk pri oblikovanju in izvajanju politike v slovenskem in mednarodnem prostoru,
 • pospeševanje zavedanja žensk o njihovi vlogi v družbi,
 • spodbujanje izobraževanja žensk,
 • spodbujanje in organizacijo druženja ter spoznavanja žensk,
 • okrepitev ženskega odbora v okviru Slovenske demokratske stranke,
 • krepitev vloge žensk pri oblikovanju politik Slovenske demokratske stranke,
 • vključitev Ženskega odbora SDS v mednarodno mrežo podobnih skupin,
 • v podporo ženskim gibanjem v EU in tretjih državah.

Resolucija Ženskega odbora SDS Kar je dobro za družino, je dobro za Slovenijo

Predsednica:

Alenka Jeraj

Kontakt

Naslov: Ženski odbor SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana
E-pošta: [email protected]