Interesne organizacije

Člani delujejo v različnih interesnih organizacijah

Interesne organizacije

Klub seniorjev in seniork pri SDS (KSS)

Predsednik: Mojca Škrinjar

Ustanovljen: 1. junija 1994 v Ljubljani
Članstvo: Članice in člani SDS, upokojeni in starejši

Cilji KSS:

Seniorke in seniorji, združeni v Slovenski demokratski stranki (KSS SDS) ugotavljamo, da je pri obravnavi in zagotavljanju kakovosti življenja treba vzpostaviti drugačne družbene pristope, saj ekonomska naravnanost družin ne daje dovolj varnega zavetja starejšim, kot je to bilo včasih. Seniorji smo velik potencial družbe, zato v KSS poudarjamo, da se je treba soočiti s stereotipi, ki prevladujejo v družbi in seniorjem dovoliti oblikovati novo družbeno vlogo. V SDS pomeni srb za starejše imenitno kontinuiteto naših prizadevanj za bolj demokratično, prijaznejšo, vljudnejšo ter bolj kreativno vlogo v naši družbi. To zadeva veliko večino starostnikov in upokojencev, ne glede na njihovo politično ali kakršnokoli družbeno prepričanje. Zavzemamo se za pravice in dostojno življenje vseh starejših. Z odprtostjo do vseh želimo iskati skupno pot, ki bo seniorkam  in seniorjem pokazala prijaznejšo jesen življenja.

Več o klubu KSS

Kontakt

Naslov: Klub seniorjev in seniork
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]
Resolucija KSS (pdf)

Ženski odbor SDS (ŽO SDS)

Predsednica: Alenka Jeraj

Ženski odbor SDS se zavzema za odpravljanje neenakosti v politiki zaposlovanja žensk, trudi se za zagotavljanje enakih možnosti na delovnem mestu, kar pomeni, da prejemajo ženske za enako delo enako plačilo in imajo tudi enake možnosti za svoje poklicno napredovanje. Odbor se tudi zavzema za večje sodelovanje žensk v postopku političnega odločanja, za večji odstotek zastopanosti žensk v predstavniških in izvršilnih organih, zato tudi ženske spodbuja, da se dodatno politično izobražujejo.Odbor se vključuje v reševanje socialnih problemov, zavzema se za pravičnejšo stanovanjsko politiko, posebno za mlade družine, za izboljšanje zdravstvenega varstva žensk, otrok, mladine in ostarelih ter invalidnih oseb. Posebno skrb pa Odbor namenja odpravljanju vseh vrst nasilja nad ženskami in otroci ter odpravljanju vseh oblik zasvojenosti (alkoholizem, mamila).

Več o Ženskem odboru

Kontakt

Naslov: Ženski odbor SDS
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana s
Telefon: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]

Slovenska demokratska mladina (SDM)

Predsednica: Simona Purkat

SDM je bila ustanovljena 31. oktobra 1989 kot prva demokratična politična organizacija mladih v Sloveniji. Slovenska demokratska mladina (SDM) je samostojna organizacija, ki v okviru SDS združuje več kot 3000 članov v starosti od 15 do 30 let.
SDM zastopa interese mladih v politiki in hkrati približuje politiko mladim. Pri tem izhaja predvsem iz načel svobode, enakih možnosti, solidarnosti in strpnosti. Delovanje SDM temelji na političnem programu SDS kot tudi na njenem lastnem programu, ki vključuje področja izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti in zdravstva, organiziranja mladih in mladinske politike, mednarodnega sodelovanja, kulture, športa, ekologije, obrambe.
SDM organizira izobraževalne seminarje in okrogle mize ter rekreativne, zabavne, kulturne in druge prireditve za svoje članstvo in mladino na sploh. SDM sodeluje s drugimi organizacijami mladih v Evropi in drugod po svetu ter z demokratičnimi organizacijami mladih Slovencev v zamejstvu.

SDM.SI

Kontakt

Naslov: Slovenska demokratska mladina
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana
Telefon: +386 30 617 868
Spletni naslov: www.sdm.si
E-pošta: [email protected]