Šport in prosti čas

Športni forum

Predsednik:
Andrej Vastl

Kontakt

E-pošta: [email protected]
Facebook: FB/sportniForumSDS
Twitter: @sportniforumSDS

Šport je ena od osnovnih sestavin kakovostnega in zdravega življenja. Poleg tekmovalnega športa, katerega namen je doseganje vrhunskih izidov v domačem in mednarodnem merilu, spodbuja moderna družba šport za vse, to je športno vzgojo v šolah, športnih društvih, rekreacijo, zdravstveno in preventivno vzgojo ter invalidski šport. Športni forum SDS združuje športne navdušence in simpatizerje športa ter povezuje članstvo z namenom izvajanja športnih dejavnosti.