slika

Kulturni forum

Predsednik:
Damjan Damjanovič

Kontakt: [email protected]

Aktivnosti Kulturnega foruma

 

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Kultura (iz latinske besede cultura, izpeljane iz colere, kar pomeni »gojiti«) se na splošno nanaša na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki aktivnosti pomen. Različne definicije »kulture« odražajo različne teoretične osnove za razumevanje oziroma merila za vrednotenje človeške dejavnosti.

V najširšem pomenu označuje izraz kultura vse produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij. Sem spadajo tehnika, umetnost, znanost kot tudi moralni sistemi in značilna vedenja in navade izbranih inteligentnih entitet. Ožje pa ima izraz natančnejše pomene na različnih področjih človeške dejavnosti.

Kulturni forum SDS združuje svoje člane in simpatizerje v prizadevanju, da bi s svojo dejavnostjo pripomogli h kvalitetni kulturni politiki in k dvigu nivoja kulture ter kakovosti življenja ljudi v naši državi nasploh.

K sodelovanju vabimo vse, ki bi želeli dati svoj prispevek k ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu negovanja slovenskega in evropskega izročila, ki je oblikovalo prostor, v katerem živimo, ter k zagotavljanju pogojev, da bo današnja umetnost prav tako reprezentativna za naš čas, kot so mojstrovine naših prednikov za njihovega.

Predsednik Kulturnega foruma Damjan Damjanovič, akademski trobentar in profesor trobente, se je rodil 6. junija 1964 v Slovenj Gradcu, po študiju pa je bil desetletje in pol zaposlen v orkestru ljubljanske Opere.

Leta 2003 je bil na razpisu izbran za direktorja Slovenske filharmonije in je to funkcijo uspešno opravljal do leta 2018. Kot direktor Slovenske filharmonije je bil odgovoren za poslovno in programsko delovanje javnega zavoda. V treh mandatih (ponovno je bil imenovan v letih 2008 in nato 2013) je največji napredek naredil pri decentralizaciji dejavnosti, povečal delež slovenske glasbe v programih Slovenske filharmonije, uredil dokončno prefesionalizacijo in umestitev Slovenskega komornega zbora v okvir zavoda pod imenom Zbor Slovenske filharmonije ter povečal število gostovanj po domovini in tujini: med njimi so bile turneja orkestra na Japonskem in po Švici, turneja po najbolj prestižnih evropskih dvoranah ter snemanje za založbo DGG z Ano Netrebko, turneja orkestra in zbora po Evropi, s pevcem Stingom po Franciji in gostovanje na Kitajskem.

Danes je izvršni direktor Nova24TV.