slika

Kulturni forum

Predsednik:
Damjan Damjanovič

Kontakt: [email protected]

Aktivnosti Kulturnega foruma

 

Kulturni forum SDS združuje svoje člane in simpatizerje v prizadevanju, da bi s svojo dejavnostjo pripomogli h kvalitetni kulturni politiki in k dvigu nivoja kulture v naši državi nasploh. Vse sodelujoče spodbujamo, da s svojimi razmisleki opozarjajo na problematiko na tistem področju, kjer delajo in ga najbolje poznajo. Ena od naših glavnih vrednot je domoljubje, kar seveda vključuje ljubezen do slovenske besede in tradicije. S tem namenom organiziramo dogodke, na katerih se spominjamo tistih ustvarjalcev, ki so s svojo visoko umetnostjo pripomogli k dvigu naše nacionalne zavesti in samobitnosti. Trudimo se, da so ti dogodki kar se da enakomerno porazdeljeni po Sloveniji. Pri tem običajno poskrbimo za opis ali posnetek teh srečanj v medijih. Slovenski javnosti želimo približati tudi tiste avtorje, ki so bili neupravičeno prezrti. Zavedamo se, da si odličnosti na področju kulture ne moremo predstavljati brez ustreznega izobraževalnega procesa, zato se vprašanjem šolstva posvečamo v veliki meri. Prav tako se zavedamo, da je razcvet kulture možen le v gospodarsko uspešni družbi, zato naši cilji sovpadajo tudi z Gospodarskim forumom: želimo si družbe, ki bo podjetništvu naklonjena. Udeležujemo se še pri projektih, ki se borijo za izboljšanje stanja človekovih pravic pri nas. K sodelovanju vabimo vse, ki bi želeli dodati svoj prispevek k ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu negovanja našega slovenskega in evropskega izročila, ki je oblikovalo prostor, v katerem živimo.

Predsednik Kulturnega foruma Damjan Damjanovič se je rodil 6. 6. 1964 v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo je obiskoval na Muti in v Vuzenici. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru. Aktivno se je udeleževal tekmovanj kot solist na trobenti, v komorni zasedbi TRIO trobent in pihalnem orkestru SGBŠ. Osvojil je več prvih nagrad v vseh kategorijah na tekmovanjih v Sloveniji in Jugoslaviji in tudi zato izobraževanje nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Med uspehi na Akademiji izstopa nastopanje v trobilnem kvintetu, s katerim so zasedli 1. mesto na jugoslovanskem tekmovanju in za nagrado odšli na odmevno turnejo po Italiji. Z nazivom akademski trobentar in profesor trobente je študij zaključil v razredu priznanega trobentača Stanka Arnolda. Leta 1987 se je redno zaposlil kot trobentač v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana in v njem igral petnajst let, ko je svojo umetniško pot prekinil zaradi zdravstvenih razlogov. Takrat je v operi zaprosil za premestitev ter bil imenovan za vodjo marketinga in stikov z javnostmi. Leta 2003 je bil na razpisu za direktorja Slovenske filharmonije izbran med sedmimi kandidat in je to funkcijo uspešno opravljal do leta 2018. Kot direktor Slovenske filharmonije je bil odgovoren za poslovno in programsko delovanje javnega zavoda. V treh mandatih (ponovno je bil imenovan v letih 2008 in nato 2013) je največji napredek naredil pri decentralizaciji dejavnosti, povečal število gostovanj po Sloveniji in tujini ter povečal delež slovenske glasbe v programih Slovenske filharmonije. Danes je izvršni direktor Nove24tv.