Krščanski forum SDS

Krščanski forum

Predsednik:
Dejan Škvarč

Kontakt: [email protected]

Facebook: Krščanski forum SDS

Twitter: @KristjaniSDS

Najdete nas tudi na Instagramu

Pristopna izjava h Krščanskemu forumu SDS

»Sveta vera bodi vam luč,

materin jezik pa ključ

do zveličavne narodove omike.«

bl. Anton Martin Slomšek

Krščanski forum SDS je prostovoljno združenje kristjanov, ki se zavzemajo za uveljavitev moralnih načel v življenju in politiki. Cilji Krščanskega foruma SDS so zagotavljanje možnosti za politično delovanje kristjanov, sodelovanje z drugimi forumi in strankami, v katerih se kristjani politično udejstvujejo, uveljavljanje trajnih vrednost krščanstva, na katerih temelji sodobna evropska civilizacija, organiziranje različnih oblik pomoči in sodelovanje s karitativnimi organizacijami, uveljavljanje načelne politike, povezovanje Slovenk in Slovencev doma in v tujini.

Poslanstvo krščanskega foruma je molitev za domovino in vse ljudi na vodstvenih položajih v naši državi, ki si prizadevajo za iskreno sodelovanje, blagostanje slovenskega naroda, za mir in pravičnost. V družbi pasivnosti, vsegliharstva, upada moralnih in nravstvenih vrednot ter vsesplošne otopelosti pa je med primarnimi nalogami tudi vnos krščanskih vrednot v parlament in civilno družbo.

Zavetnik Krščanskega foruma je blaženi Anton Martin Slomšek, škof, pesnik, »narodni buditelj« in prvi Slovenec razglašen za blaženega. S svojim delom v prid kmečke mladine, skrbjo za moralni napredek in blagor slovenskega človeka, z dejanji, ki so Slovencem prinesle prvo založbo (Mohorjeva družba), številne narodne pesmi in Mariborsko škofijo, je navdih za delovanje v korist naroda in domovine tudi za krščanski forum. Za sozavetnika foruma sta bila izbrana dva velika Slovenca po veri in dejanjih, božja služabnika: škof Anton Vovk in misijonar Friderik Irenej Baraga, ki za svoje delo še čakata na kanonizacijo.