»Delo je človeku last,

delu slava, delu čast«

(dr. Janez Evangelist Krek)

Delavska zveza SDS je zveza prizadevanja in udejstvovanja pri iskanju poti za Socialo, Demokracijo ter Solidarnost delavk in delavcev ter državljank in državljanov, ki so zaradi nerazumnih ukrepov vlade potisnjeni na rob družbe in so posledično marginalizirani. Delavska zveza SDS temelji na načelih pravne in socialne države, razvoju Slovenije in socialni varnosti državljanov. Delavska zveza si tako v svojem delovanju prizadeva opozarjati na uveljavljanje minimalne socialne varnosti državljanov, vzpodbuja zaposlovanje mladih in starejših delavcev ter ranljivih družbenih skupin z aktivno politiko zaposlovanja, vzpodbuja varne in kakovostne zaposlitve ter si prizadeva za zmanjšanje števila prekarnih zaposlitev. Obenem nadzira delovanje Zavoda RS za zaposlovanje in Inšpektorata RS za delo. Poudarja pomen izobraževanja ter vseživljenjskega učenja, ki naj bo dostopno slehernemu državljanu.