Forumi SDS

Člani delujejo v različnih forumih 
Imate idejo za odpravo administrativnih ovir?
Vaše ideje in predloge zbiramo do konca meseca marca.