Kongres

Najvišji organ SDS je kongres, ki voli predsednika, izvršilni odbor in nadzorni odbor stranke. Najvišji organ med kongresoma je svet SDS.
  • Na 11. kongresu maja 2017 je bil za predsednika SDS za mandat 2017 do 2021 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 10. kongresu maja 2013 je bil za predsednika SDS za mandat 2013 do 2017 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 9. kongresu maja 2009 je bil za predsednika SDS za mandat 2009 do 2013 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 8. kongresu SDS maja 2005 je bil za predsednika stranke ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 5. kongresu SDS leta 1999 je bil za častnega predsednika SDS izvoljen dr. Jože Pučnik.
Sprejete resolucije

Svet SDS


France Cukjati, predsednik Sveta SDS
E-pošta: france.cukjati@sds.si

Roj. 1943, dr. med., končal študij filozofije v Zagrebu in teologije v Frankfurtu (ZRN), leta 1979 pa še študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Najprej je delal kot splošni zdravnik v Ljubljani, nato pa se je leta 1991 preselil na Vrhniko, kjer je prevzel mesto direktorja Zdravstvenega doma. Leta 1994 se je odločil za zasebno dejavnost, prejel koncesijo za splošno medicino in do leta 2000 opravljal delo splošnega (družinskega) zdravnika. V prvem mandatu po ponovni vzpostavitvi Zdravniške zbornice Slovenije leta 1992 je opravljal funkcijo generalnega sekretarja zbornice. Sodeloval je tudi pri oblikovanju nove zdravstvene zakonodaje.
V Bajukovi vladi je bil kot državni sekretar na ministrstvu za zdravstvo odgovoren za osnovno zdravstvo. Na volitvah jeseni leta 2000 je bil izvoljen za poslanca v državni zbor. Tudi štiri leta kasneje, leta 2004 je kandidiral in bil ponovno izvoljen za poslanca. Na ustanovni seji novega parlamenta 22. oktobra 2004 pa je bil izvoljen za predsednika DZ RS. Na volitvah leta 2008 je bil že tretjič izvoljen za poslanca. V tem mandatu je podpredsednik DZ RS in podpredsednik Ustavne komisije DZ. Podpredsednika Sveta SDS sta Alenka Forte in Bojan Podkrajšek.


Predsedstvo, izvršilni in nadzorni odbor

Predsednik
Janez Janša

Podpredsedniki

Izvršilni odbor
Aleš Hojs
mag. Marko Pogačnik
dr. Vinko Gorenak
France Cukjati
dr. Andreja Valič Zver
Mojca Škrinjar
Jožica Gomboši
Danijel Vrbnjak, mag.
Milan Čadež
mag. Maja Kocjan
mag. Borut Dolanc
Robert Kolarič
Branko Bračko
dr. Božo Predalič
Franc Jager
Žarko Furman
Dragica Sternad Pražnikar
mag. Zvonko Zinrajh
Nada Brinovšek
Žan Mahnič
Jože Tanko

Nadzorni odbor
Janez Ferencek
mag. Tomaž Deželak
Nuša Ferenčič
Maja Bašelj, mag.
dr. Zvone Čadež
Vančo Tegov
mag. Renata Hafner

 

Glavno tajništvo


Tajništvo

Glavno tajništvo SDS je organizacijska enota SDS, ki opravlja vse naloge, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti SDS. Zagotavlja usklajeno delovanje vseh organov in odborov ter drugih oblik delovanja SDS na podlagi političnega programa, statuta in sklepov organov SDS. Glavno tajništvo SDS skrbi za izvajanje načrta težiščnih aktivnosti SDS, sodeluje pri pripravah na volitve ter pomaga pri delovanju mestnih in občinskih odborov SDS. Izvaja izobraževalne programe za delo v stranki ter skrbi za boljše informiranje. Vzpostavlja in vzdržuje stike na mednarodnem področju in pomaga pri delovanju Strokovnega sveta SDS, interesnih organizacij ter forumov SDS.

Kontakt

Tel.: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: tajnistvo@sds.si

Kontakti
Generalna sekretarka

Alenka Jeraj
Tel.: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: alenka.jeraj@sds.siMednarodni sekretar

Peter Šuhel
E-pošta: peter.suhel@sds.si

Sekretarka Strokovnega sveta SDS, Izvršilnega odbora in Sveta SDS

Karin Kambič
Tel.: +386 1 4345 444
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: karin.kambic@sds.siRačunovodstvo


Tel.: +386 1 4345 455
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: racunovodstvo@sds.si

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.