Kongres

Najvišji organ SDS je kongres, ki voli predsednika, izvršilni odbor in nadzorni odbor stranke. Najvišji organ med kongresoma je svet SDS.
  • Na 12. kongresu junija 2021 je bil za predsednika SDS za mandat 2021 do 2025 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 11. kongresu maja 2017 je bil za predsednika SDS za mandat 2017 do 2021 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 10. kongresu maja 2013 je bil za predsednika SDS za mandat 2013 do 2017 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 9. kongresu maja 2009 je bil za predsednika SDS za mandat 2009 do 2013 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 8. kongresu SDS maja 2005 je bil za predsednika stranke ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 5. kongresu SDS leta 1999 je bil za častnega predsednika SDS izvoljen dr. Jože Pučnik.
Sprejete resolucije

Svet SDS


Zvonko Černač, predsednik Sveta SDS
E-pošta: [email protected]

V življenju je prehodil mnoge poti. Diploma na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1987 ter prva zaposlitev na sindikatih. Nato spust v lokalno politiko po prvih demokratičnih volitvah, novi izzivi v turizmu, kjer je najprej delal kot vodja splošne službe pri Postojnski jami, potem pa za dobro leto dni prevzel dolžnosti v.d. direktorja Kobilarne Lipica. Po odhodu iz Lipice je do izvolitve v državni zbor leta 2004 vodil Stanovanjski sklad občine Postojna.

Več let je bil nepoklicni podžupan občine Postojna. Prvemu poslanskemu mandatu sta sledila še dva, vmes pa je v času druge Janševe vlade vodil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Kot poslanec je bil član različnih parlamentarnih odborov, predsednik preiskovalne komisije in član Ustavne komisije. Je predsednik Odbora za infrastrukturo in prostor pri Strokovnem svetu SDS. Z ženo in tremi otroki živi v Postojni.

Njegovo vodilo: »Glej daleč, in ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje!« - Robert Baden-Powell

Podpredsednik Sveta SDS je Rado Gladek.


Predsedstvo, izvršilni in nadzorni odbor

Predsednik
Janez Janša

Podpredsedniki
Jelka Godec
Aleš Hojs
Romana Tomc
 

Izvršilni odbor

Mag. Maja Kocjan
Janez Milan Čadež
mag. Borut Dolanc
Dominik Štrakl
Andrejka Tanaskovič
Danijel Vrbnjak
Tadej Žalik
Robert Kolarič
Teja Jelina
mag. Branko Grims
Alenka Forte
Lovro Perčič
Miloš Pohole
Mojca Škrinjar (Klub seniorjev in seniork)
dr. France Cukjati
Igor Horvat
dr. Božo Predalič
Jasmina Černoša
Srečko Hvauc (regijska zastopanost)
Silvano Radin (regijska zastopanost)
Jože Šabeder (regijska zastopanost)
Gregor Korene (regijska zastopanost)
Simona Purkat (Slovenska demokratska mladina)
Alenka Jeraj (Ženski odbor)

 


 

Nadzorni odbor

mag. Tomaž Deželak
Vančo Tegov
Janez Ferencek
Jana Gržinič
Maruša Babnik
mag. Igor Vajda
Andrej Poglajen

Glavno tajništvo


Tajništvo

Glavno tajništvo SDS je organizacijska enota SDS, ki opravlja vse naloge, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti SDS. Zagotavlja usklajeno delovanje vseh organov in odborov ter drugih oblik delovanja SDS na podlagi političnega programa, statuta in sklepov organov SDS. Glavno tajništvo SDS skrbi za izvajanje načrta težiščnih aktivnosti SDS, sodeluje pri pripravah na volitve ter pomaga pri delovanju mestnih in občinskih odborov SDS. Izvaja izobraževalne programe za delo v stranki ter skrbi za boljše informiranje. Vzpostavlja in vzdržuje stike na mednarodnem področju in pomaga pri delovanju Strokovnega sveta SDS, interesnih organizacij ter forumov SDS.

Kontakt

Tel.: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]

Kontakti
Generalni sekretar

mag. Borut Dolanc
Tel.: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]Mednarodni sekretar

Peter Šuhel
E-pošta: [email protected]

Sekretarka Strokovnega sveta SDS, Izvršilnega odbora in Sveta SDS

Karin Kambič
Tel.: +386 1 4345 444
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]Računovodstvo


Tel.: +386 1 4345 455
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]