Kongres

Najvišji organ SDS je kongres, ki voli predsednika, izvršilni odbor in nadzorni odbor stranke. Najvišji organ med kongresoma je svet SDS.
  • Na 12. kongresu junija 2021 je bil za predsednika SDS za mandat 2021 do 2025 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 11. kongresu maja 2017 je bil za predsednika SDS za mandat 2017 do 2021 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 10. kongresu maja 2013 je bil za predsednika SDS za mandat 2013 do 2017 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 9. kongresu maja 2009 je bil za predsednika SDS za mandat 2009 do 2013 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 8. kongresu SDS maja 2005 je bil za predsednika stranke ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 5. kongresu SDS leta 1999 je bil za častnega predsednika SDS izvoljen dr. Jože Pučnik.
Sprejete resolucije

Svet SDS


Dr. Anže Logar, predsednik Sveta SDS
E-pošta: [email protected]

Dr. Anže Logar se je rodil 15. maja 1976 v Ljubljani. Leta 2000 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, januarja 2006 je magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, v juliju 2016 pa je doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije. Leta 2000 se je zaposlil v SKB banki, januarja 2003 pa odšel z mesta produktnega vodje v oddelku za marketing ter se zaposlil v Evropskem parlamentu.

V obeh vladah premierja Janeza Janše ga je Vlada RS imenovala na položaj direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu EU. Kasneje je v Direktoratu za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve v nazivu pooblaščeni minister deloval na področju odnosov z OECD, v začetku julija 2014 pa je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije. 16. februarja 2007 mu je ob dnevu neodvisnosti tedanji litovski predsednik Valdas Adamkus podelil državno priznanje Life Saving Cross za zasluge pri reševanju državljana Republike Litve Mantvydasa Juozapavičiusa pred utopitvijo v enem od madžarskih jezer. Je ljubitelj športa in navdušen pohodnik. Že dvakrat je odšel na romanje v Španijo in prehodil Jakobovo pot do romarskega središča Santiago de Compostela – prvič po francoski in drugič po severni poti. Podpredsednik Sveta SDS je Rado Gladek.


Predsedstvo, izvršilni in nadzorni odbor

Predsednik
Janez Janša

Podpredsedniki
Jelka Godec
Aleš Hojs
Romana Tomc

Izvršilni odbor
mag. Maja Kocjan
mag. Borut Dolanc
Milan Čadež
Dominik Štrakl
Andrejka Tanaskovič
Danijel Vrbnjak
Tadej Žalik
Robert Kolarič
mag. Branko Grims
Alenka Forte
Lovro Perčič
Miloš Pohole
Mojca Škrinjar
dr. France Cukjati
Igor Horvat
dr. Božo Predalič
Teja Jelina
Jasmina Černoša
Danijel Krivec
Alenka Jeraj
Branko Šumenjak
Silvo Gros
Silvano Radin
Srečko Hvauc
Jože Šabeder
Gregor Korene

Nadzorni odbor
mag. Tomaž Deželak
Vančo Tegov
Janez Ferencek
Jana Gržinič
Maruša Babnik
mag. Igor Vajda
Andrej Poglajen

Glavno tajništvo


Tajništvo

Glavno tajništvo SDS je organizacijska enota SDS, ki opravlja vse naloge, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti SDS. Zagotavlja usklajeno delovanje vseh organov in odborov ter drugih oblik delovanja SDS na podlagi političnega programa, statuta in sklepov organov SDS. Glavno tajništvo SDS skrbi za izvajanje načrta težiščnih aktivnosti SDS, sodeluje pri pripravah na volitve ter pomaga pri delovanju mestnih in občinskih odborov SDS. Izvaja izobraževalne programe za delo v stranki ter skrbi za boljše informiranje. Vzpostavlja in vzdržuje stike na mednarodnem področju in pomaga pri delovanju Strokovnega sveta SDS, interesnih organizacij ter forumov SDS.

Kontakt

Tel.: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]

Kontakti
Generalni sekretar

mag. Borut Dolanc
Tel.: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]Mednarodni sekretar

Peter Šuhel
E-pošta: [email protected]

Sekretarka Strokovnega sveta SDS, Izvršilnega odbora in Sveta SDS

Karin Kambič
Tel.: +386 1 4345 444
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]Računovodstvo


Tel.: +386 1 4345 455
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: [email protected]