Zvone Černač: Sredstva evropske kohezijske politike je treba čim bolj gospodarno uporabiti. Smer je prava in verjamem, da nam bo uspelo

zvone

Sorodne novice