Zvone Černač: Golobovi vladi svetujem, da neha stigmatizirati ljudi in se začne ukvarjati z realnimi problemi

SLIKA