Zavzemamo se za davčno razbremenitev družin, kmetov in podjetnikov

Andrej Šircelj

Ljudem smo obljubili, da bomo po končani krizi DDV spustili na predkrizno raven iz 22% na 20% in iz 9,5% na 8,5%. To obljubo bomo z novo vlado SDS izpolnili.

Mag. Andrej Šircelj, predsednik Odbora za finance pri Strokovnem svetu SDS, je na novinarski konferenci predstavil alternativni vladni program Slovenske demokratske stranke za področje financ, katerega temeljni namen je davčna razbremenitev državljanov.

V SDS želimo doseči bolj pravično davčno obravnavo gospodinjstev, zato bi po vzoru mnogih drugih držav uvedli možnost odločitve zakoncev za družinsko dohodnino. Zakonca bi vložila eno napoved z vsemi dohodki skupaj, ki sta jih dosegla v preteklem obdobju, in potem na podlagi teh dohodkov uveljavljala olajšave, ki jima pripadajo.

Za nova podjetja predlagamo možnost izbire za davčne počitnice na dobiček za prva 3 leta. Prvo leto v višini 100 %, drugo leto 75 % in tretje leto 50 %. Uvajamo zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve in ukinjamo davčne blagajne, ker finančnih učinkov ne prinašajo, povečujejo pa administrativne postopke.

Za ureditev stanovanjskega problema mladih družin predlagamo, da se glavnica kredita zmanjša za 20 % ob rojstvu vsakega otroka.

Pri obdavčitvi kmetov predlagamo, da se pri obdavčitvi upošteva le 40 odstotkov izračunanega katastrskega dohodka, ker se zavedamo, da je dejanski dohodek slovenskih kmetov nizek in pod udarom naravnih katastrof. Dvigujemo tudi prag, od katerega se šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo in je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova KD na 500 EUR (sedaj 200 EUR).

Celoten program s številnimi ukrepi si lahko preberete tukaj.

Sorodne novice

 
Prepričaj prijatelja s programom SDS!
Si podpornik Slovenske demokratske stranke in si želiš storiti več za zmago SDS-a na volitvah 3. junija?