Zaradi prostorske stiske na Travmatološki kliniki pacienti slabo oskrbljeni?

Jelka Godec (170)