Zakaj je koncesnina za uporabo termalne vode v Sloveniji bistveno višja kot v drugih Evropskih državah?

Danijel Krivec (189)

Zakaj Vlada RS in pristojna ministrstva glede na to, da turizem izpostavljajo kot enega stebrov gospodarstva in tudi, da so motor razvoja mala in srednja podjetja, ne prisluhnejo prošnjam slovenskih naravnih zdravilišč po znižanju koncesnin za uporabo termalne vode?

Poslanec SDS Danijel Krivec je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z višino koncesnin za uporabo termalne vode.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

V medijih sem zasledil, da slovenska naravna zdravilišča že vrsto let na Ministrstvo za okolje in prostor naslavljajo prošnje za znižanje koncesnin za uporabo termalnih vod. Kot je razvidno iz poročanja medijev, žal ministrica, pristojna za okolje in prostor, nima posluha za omenjene prošnje slovenskih naravnih zdravilišč.

Obenem velja izpostaviti, da zdravilišča na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in v Avstriji namreč bodisi sploh ne plačujejo koncesnin, bodisi so te kar 12-krat nižje. V slovenskih zdraviliščih opozarjajo, da je obremenitev z visokimi koncesninami za uporabo termalnih vod previsoka in da postajajo manj konkurenčna. Zanimivo ob tem pa je, da Vlada Republike Slovenije turizem izpostavlja kot enega izmed stebrov gospodarstva.  

Konec leta 2015 je bila na predlog Ministrstva za okolje in prostor sprejeta uredba, s katero je bila določena koncesnina za uporabo termalne vode. Da bo takšen ukrep povzročil nesorazmerno visoke stroške, so že ob sprejemanju opozarjala slovenska naravna zdravilišča. Strošek koncesnin za uporabo termalnih vod v posameznih zdraviliščih znaša tudi do štiri odstotke prihodkov. Zaradi takšnih nesorazmernih stroškov, povezanih z višino koncesnin, je posledično oteženo vlaganje v razvoj in spodbujanje obiska turistov, na kar opozarjajo v slovenskih naravnih zdraviliščih. Zaradi takšne nesorazmerne višine koncesnine ta opozarjajo tudi na neenakost pred zakonom.

Menim, da je takšno (ne)ravnanje Vlade Republike Slovenije, ki turizem izpostavlja kot enega stebrov gospodarstva in tudi, da so motor razvoja mala in srednja podjetja, povsem nerazumno.

V zvezi z navedenim na Vlado Republike Slovenije naslavljam naslednja vprašanja:

  1. Kako oziroma s kakšnimi ukrepi bo Vlada Republike Slovenije pristopila k rešitvi težav, na katere opozarjajo slovenska naravna zdravilišča, da se zniža koncesnine za uporabo termalne vode?
  2. Zakaj Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva glede na to, da turizem izpostavljajo kot enega stebrov gospodarstva in tudi, da so motor razvoja mala in srednja podjetja, ne prisluhnejo prošnjam slovenskih naravnih zdravilišč?
  3. Kako Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva ocenjujejo položaj slovenskih naravnih zdravilišč in nesorazmerno višino koncesnin za uporabo termalne vode?
  4. Kaj bodo Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva storili za razbremenitev slovenskih naravnih zdravilišč, da bodo lahko ta vlagala v razvoj in spodbujanje obiska turistov?

Odgovor vlade.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.