Za Zgornjo Gorenjsko na listi SDS Irena Pfeifer, Tamara Bertoncelj in Mark Toplak

Radovljica

Volilni štabi kandidatov za poslance v Državnem zboru RS na listi Slovenske demokratske stranke iz Zgornje Gorenjske Irene Pfeifer, Tamare Bertoncelj in Marka Toplaka iz volilnih okrajev Jesenice, Radovljica I in Radovljica II so v torek, 15. 5. 2018, v prostorih Obrtno-Podjetniške zbornice v Radovljici pripravili novinarsko konferenco.

Kandidati so poudarili, da njihove vrednote izhajajo iz vrednot Slovenske demokratske stranke, ki so zapisane v resoluciji Slovenija v srcu. Izhodišča za njihov program temelji na programu Strokovnega sveta SDS. V nadaljevanju so izpostavili svoje prioritete. Irena Pfeifer in Tamara Bertoncelj izhajata iz zdravstva. Obe sta napovedali svojo največjo zavzetost prav na tem področju. »Zdravniki, medicinske sestre in drugo osebje so preobremenjeni, preveč je nereda,« pravi Irena Pfeifer. Tamara Bertoncelj med svojimi prioritetami navaja še hitrejše reševanje prometnih zagat, predvsem blejskih obvoznic in bolj življenjski zakon o Triglavskem narodnem parku.

Mark Toplak si je za izhodišče svojega programa izposodil Pučnikov rek »Zdaj gre za Slovenijo«. »Tu smo v bližini Poljč, kjer je nastala naša Slovenija. Ponosni smo lahko, da so sanje o naši samostojni Slovenije začeli uresničevati prav naši neposredni bližini. Zavest o neprecenljivi vrednosti naše samostojnosti naj se okrepi in naj prevzame prav vsakogar,« je zaključil svoj uvod. Mark Toplak izhaja iz gospodarstva, zato je še posebej napovedal njegovo angažiranje na gospodarskem področju. »Zavzemal se bom za politiko in ustvarjanje bolj ugodnih pogojev za poslovanje. Tudi kmetje so preobremenjeni z birokracijo,« je zaključil svojo predstavitev.

Vsi trije so poudarili, da je migrantska problematika resna. Terja zavarovanje mej in ukrepe za ohranitev slovenske identitete, kulture in tradicije. Svojo podporo kandidatom sta izrazila še Andrej Čufer iz Lesc in Jernej Udir z Jesenic.

Sorodne novice

 
Prepričaj prijatelja s programom SDS!
Si podpornik Slovenske demokratske stranke in si želiš storiti več za zmago SDS-a na volitvah 3. junija?