Za sodobno prometno infrastrukturo in stanovanja za mlade družine

Zvone Černač

Nova vlada pod vodstvom SDS bo začela operativno izvajati Nacionalni program razvoja prometa v Republiki Sloveniji, spremenila gradbeno in prostorsko zakonodajo in vsakemu omogočila, da pride do primernega stanovanja zase in za svojo družino.

Predsednik Odbora za infrastrukturo in prostor pri Strokovnem svetu SDS Zvone Černač je na današnji novinarski konferenci predstavil program SDS za resorno področje in spregovoril tudi o alternativah za novo železniško povezavo Kopra z Divačo, tako imenovani 2. tir. Uvodoma je naštel nekatere pomembne dosežke na tem področju, ki jih je SDS sprejela v času druge Janševe vlade, ko je prvič neposredno prevzela odgovornost za resor infrastrukture, prometa in prostora. Za prihodnji mandat, ko bo SDS ponovno vodila slovensko vlado, pa bodo prioritete v pospešeni modernizaciji in gradnji prometne infrastrukture ter prenovi gradbene in prostorske zakonodaje.

Na področju infrastrukture in prometa je Zvone Černač izpostavil, da bo na podlagi Strategije razvoja prometa in Nacionalnega programa razvoja prometa v RS pripravljen operativni načrt izvedbe,  vzporedno bodo preverjene posamezne umestitve infrastrukture na področju prometa v prostor (posodobitev oz. gradnja novih cestnih povezav - 3. razvojna os, gradnja obvoznic v najbolj prometno obremenjenih krajih, rekonstrukcije in prenove državnih cest, izvedba prometnih ukrepov za boljšo pretočnost prometa na najbolj obremenjenih odsekih, pospešitev nadgradnje najbolj prometne avtocestne povezave proti Primorski v šestpasovnico. Posebna pozornost bo namenjena preveritvi umestitve 2. tira oz. nove proge Divača-Koper. Prav tako se bo preverilo smotrnosti dveh koridorjev na področju nadaljevanja obalne hitre ceste in povezave do Republike Hrvaške.

Vlada pod vodstvom SDS bo pospešila modernizacijo in novogradnjo železniške infrastrukture na obeh koridorjih, prednostno na t. i. V. koridorju, prizadevala si bo za ureditev železniških postaj in postajališč, prednostno železniške in avtobusne postaje Ljubljana.

Glede nove proge Divača-Koper bo najkasneje v šestih mesecih po prisegi vlada izbrala cenovno najbolj optimalno varianto dvotirne proge in pripravila predloga modernizacije na ostalem delu koridorja,  spremenila DPN, tako da bo gradnja proge trajala največ štiri leta, na delu trase, kjer ni potrebna sprememba DPN, pa se bo gradnja pričela takoj po potrditvi najbolj optimalne variante.

Sprejeli bomo dopolnitev Zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj prometne infrastrukture, tako da bodo poleg obstoječih finančnih virov (letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, koncesijska dajatev Luke Koper, d. d., ki pripada RS) uvedeni dodatni finančni viri. Vzpostavljen bo nacionalni upravljavec javnega potniškega prometa in prenovljen sistem subvencioniranja javnega potniškega prometa, uskladili se bodo vozni redi s ciljem čimboljše dostopnosti storitev za uporabnike, stremeli bomo k razžiritvi uporabe enotne vozovnice in nadgradnji sistema z uporabo različnih prevoznih sredstev (vlak-avtobus-taxi).

Uvedli bomo javni potniški promet po morju med obalnimi mesti (Ankaran-Koper-Izola-Piran) ter vključili dostavne žičnice v sistem JPP. Krepili bomo letalski promet in zagotovili pogoje za širitev letališča Portorož.

Potrebna je ohranitev in »elektronizacija« vinjet ter odprava »nalepke«. Vinjete so dobra rešitev. Prijazna do stalnih uporabnikov AC in sprejemljiva za občasne uporabnike.  Slovenija, kot majhna in tranzitno prehodna država mora ohraniti sedanji sistem cestnine za vozila do 3.500 kg. Potreben je samo posodobitve in elektronskega nadzora.

Prepolovili bomo stroške za prvo pridobitev vozniškega izpita in uvedli dodatne vzpodbude  za vse mlade, ki vstopijo v sistem opravljanja vozniškega izpita s 16. letom starosti. Odpravili bomo nepotrebne postopke pri registraciji vozil in motorjev  (odprava registracije koles s pomožnim motorjem), nadomestilo za uporabo cest se bo plačalo po dneh, ne po mesecih, znižali bomo obremenitve za občasno registrirana vozila. Racionalizirali in poenostavili bomo postopke za postavitev prometne in neprometne signalizacije.

Sprejeli pa bomo tudi ukrepe, ki bodo izboljšali in pocenili delovanje ministrstva, organov v sestavi in družb s področja prometne infrastrukture.

Na področju prostora bo vlada pod vodstvom SDS prenovila gradbeno in prostorsko zakonodajo. Namesto številnih zakonov bo normativna ureditev strnjena v dveh predpisih, ki bosta določala umestitev v prostor in gradnjo objektov. Istočasno bo, preko prehodnega obdobja dveh let, urejen problem nedovoljenih in neskladnih gradenj z njihovo umestitvijo v prostor ter legalizacijo oziroma dosledno odstranitvijo v primerih, ko legalizacija ne bo mogoča. Nova zakonska ureditev bo odpravila nepregleden sistem soglasodajalcev z večjo vlogo ministrstva, ki je pristojno in odgovorno za prostorsko politiko. 

Odpraviti bo potrebno nepregleden in prekompliciran sistem vrste objektov za gradnjo. O gradbenem dovoljenju bo odločitev sprejeta najkasneje v 30 dneh po vložitvi vloge, ne glede na vrsto objekta.

Izboljšati pravno varnost investitorjev. Tudi v primeru manjših gradenj bomo uvedli sistem priglasitve (brez nepotrebnega administriranja).  V veliko primerih si je namreč gradbena inšpekcija drugače razlagala zakon kot pristojno ministrstvo.

Skrajšali bomo čas prostorskega načrtovanja, tako na lokalni, kot na državni ravni in spremenili pristop k prostorskemu načrtovanje na nivoju države in občin. Država in občine naj bo v pomoč, ne v oviro.

Preveriti bo potrebno vse sprejete DPN in jih spremeniti tam, kjer so zaradi časovne distance in spremenjenih okoliščin postali neuresničljivi.

Stanovanjsko politiko bomo usmerili v zagotavljanje možnosti, da vsak pride do primernega stanovanja zase in za svojo družino. Podprli bomo stanovanjsko varčevanje in mladim družinam pomagali pri ureditvi stanovanjskega vprašanja in jim omogočili najem stanovanja z možnostjo kasnejšega odkupa, pri čemer se bodo plačila najemnine v takem primeru odštele od kupnine za stanovanje. Preko stanovanjskega dodatka bomo povrnili del stroškov najema stanovanja. Sprejeti bodo tudi ostali ukrepi, ki bodo omogočili gradnjo stanovanj z namenom kasnejše oddaje in ukrepi, ki bodo oživili najemni trg stanovanj v celoti.

Celoten program je na voljo tukaj.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.