Jelka Godec: Koalicija ima verjetno svojega kandidata za predsednika Računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije

SLIKA