Voditelji EU podprli vzpostavitev sklada za okrevanje in obravnavali kriterije sproščanja zajezitvenih ukrepov

JJ

Sorodne novice