Vlada na področju kmetijstva zaenkrat ni naredila ničesar

SLIKA