V SDS se ne strinjamo z nepravično razdelitvijo mest v parlamentarnih delovnih telesih

Jelka Godec - kolegij