V SDS predlagamo, da se občini Slovenska Bistrica z zakonom podeli status mestne občine

SLIKA