V poslanski skupini SDS opozarjamo na sporno ureditev kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic

Poslanska skupina

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic posega v temeljno pravico avtorjev oziroma imetnikov avtorskih pravic o svobodnem upravljanju avtorske pravice kot zasebne lastnine in ni skladen z evropsko direktivo.

Poslanska skupina SDS je na predsednika odborov za gospodarstvo in kulturo naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi obravnavali točko dnevnega reda z naslovom »avtorski apel slovenskih ustvarjalcev glasbe in avdiovizualnih del glede neprimerne in sporne ureditve upravljanja avtorske in sorodnih pravic v Republiki Sloveniji.«

V zahtevi za sklic seje opozarjamo na dejstvo, ki se izkazuje v praksi, in sicer, da je zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sporen in neprimeren z več vidikov, na kar so avtorji oziroma predstavniki kolektivnih organizacij opozarjali že ob sprejemanju zakona v državnem zboru maja 2016. Omenjeni zakon je neprimeren in sporen predvsem zaradi neskladnosti z Direktivo 2014/26/EU, ker posega v temeljno pravico avtorjev oziroma imetnikov avtorskih pravic o svobodnem upravljanju avtorske pravice kot zasebne lastnine. S sprejemom tega zakona se je po mnenju poslanske skupine SDS tudi poslabšal položaj avtorjev, predvsem tistih, ki so najbolj ustvarjalni, otežilo se je delovanje kolektivnih organizacij, poslabšala se je zaščita avtorskih in drugih pravic. Praksa je tudi pokazala, da bi se morala problematika, ki jo ureja zakon ZKUASP, urejati v okviru Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Konec oktobra 2017 so predstavniki avtorjev naslovili avtorski apel, v katerem med drugim navajajo, da zakon ZKUASP v Sloveniji uveljavlja in instrumentalizira popolnoma drugačno pot, kot jo določa evropska zakonodaja in EU direktive, ki gredo v smer, da avtorji samostojno in čim bolj efektno ščitijo, uveljavljajo in upravljajo svojo zasebno lastnino in njej pripadajoče pravice. Po navedbah avtorjev apela zakon ZKUASP smisel direktive lisičje obide in ustvarja okolje, ki je lastnikom pravic nesprejemljivo in je diametralno nasprotno s primerljivo zakonodajo v soseščini in širše v Evropi. Avtorji nadalje tudi navajajo, da se ustvarja stanje, ki je po godu velikim uporabnikom intelektualnih storitev. Ti s svojo finančno in medijsko močjo prevzemajo kolektivne organizacije in pripadajoče pravice v svoje roke ali vsaj pod posredni nadzor. Da bi bila mera neokusa polna, se to dogaja »demokratično in transparentno« s pomočjo manj ustvarjalnih, a seveda številčnejših avtorjev. Ti le v takšnem modelu lahko najdejo svoj finančni interes. Avtorji apela med drugim tudi navajajo, da je nadaljnja pot trasirana in vodi h gotovemu potopu in zatonu avtohtonega avtorskega ustvarjanja v Republiki Sloveniji. In kasneje, posledično, k razgradnji politične in kulturne suverenosti, ki jo bo nadomestila ponižna globalna upognjenost.
Poslanke in poslanci SDS zaradi vsega navedenega predlagajo, da se o omenjenem apelu opravi skupna nujna seja obeh odborov, po razpravi pa sprejme naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in Odbor za kulturo pričakujeta od Vlade Republike Slovenije, da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa pripravi spremembe  zakonodaje, s katerimi se bo sledilo vsebini in namenu Direktive 2014/26/EU, predvsem v delu, ki ureja pravico avtorjev glede proste izbere med individualnim ali kolektivnim upravljanjem svojih pravic.

Celotna zahteva za sklic skupne nujne seje se nahaja tukaj.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.