Tomaž Lisec: Zaradi neuveljavitve ZOFVI se določenemu delu slovenskih državljanov sistematično kršijo človekove pravice

Tomaz Lisec in Zmago Jelincic

Sorodne novice