Tomaž Lisec: Kako daleč je projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v občini Krško?

Slika

Sorodne novice