Suzana Lep Šimenko: Na vlado naslavljam pobudo za takojšnjo odpravo 30 dnevnega zadržanja mikrobiološkega izvida pred pacienti

Slika

Sorodne novice