Tomaž Lisec: Stanje na področju izobraževanja, znanosti in mladine ostaja v statusu quo

Slika