[STALIŠČE] Suzana Lep Šimenko: Predlog Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja preglednejše in pravičnejše obdavčenje

s š