Stališče PS SDS do predloga resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji

Sorodne novice