[STALIŠČE] mag. Karmen Furman: Cilj sprememb Zakona o javnem naročju na področju nabav v zdravstvu je znižanje cen medicinskih pripomočkov in opreme

slika