[STALIŠČE] mag. Branko Grims: Od kandidata se upravičeno pričakuje, da bo maksimalno pospešil proces digitalizacije na vseh tistih področjih, kjer je to smiselno in mogoče

b g