[STALIŠČE] Jure Ferjan: V krog upravičencev do dodatka k pokojnini se vključi tudi paraolimpijske športnike

j f