[STALIŠČE] Alenka Jeraj: Sredstva za samozaposlene v kulturi so se zvišala za 700.000 EUR, kljub pandemiji.

ALENKA