Slovenska demokratska stranka na svojem 11. Kongresu

V Mariboru bo 20. maja 2017 potekal 11. kongres SDS, na katerem bo stranka predstavila načrt za razvoj Slovenije v prihodnjem mandatu in začrtala svojo pot za prihodnja leta.

SDS je od ustanovitve naprej neločljiv del najpomembnejših političnih procesov v vsej znani zgodovini Slovencev.

V predlogu nosilne resolucije pod naslovom Slovenija v srcu, ki je nastal na podlagi več kot 200 predkongresnih razprav po praktično vseh slovenskih občinah in mestih, se SDS zavzema za Slovenijo, ki bo dom pravičnosti, blaginje in miru za vse in ne samo za nekatere. Napoveduje oster boj drugorazrednosti in vladavini birokracije. Poudarja svojo privrženost evropski ideji ter zavezanosti slovenskim in evropskim vrednotam. Poleg nosilne resolucije bodo delegati obravnavali tudi resolucije o zdravstvu, družini, položaju delavstva in vlogi mladih v družbi.

Delegati kongresa bodo odločali tudi o spremembah statuta stranke. Statutarna komisija je na podlagi razprave pripravila več zanimivih dopolnil. Predlaga novo kategorijo članstva in sicer podpornika SDS. Ta ni obvezan plačevati članarine in ne more voliti organov stranke, je pa vabljen na konference in srečanja članov, opravlja pa lahko tudi funkcije v forumih in Strokovnem svetu SDS. Med drugim bodo v prihodnje člani SDS, če bodo spremembe potrjene na kongresu, predsednika volili neposredno.

Kongres bo volil predsednika, izvršilni in nadzorni odbor za obdobje 2017-2021.

Kongresa se bo udeležilo skoraj 1000 delegatov in gostov iz Slovenije, zamejstva in tujine. Med drugim bodo navzoči podpredsednik Mednarodne zveze sredinskih demokratov, predsednik stranke FIDES in predsednik madžarske vlade Viktor Orban, predsednik Centra za evropske študije Wilfried Martens in nekdanji predsednik slovaške vlade Mikulaš Dzurinda ter predsedniki in predstavniki sestrskih strank iz Slovenije in sosedstva. Delegate bo preko video tehnike nagovoril tudi vrh Evropske ljudske stranke in predsednik CDU fundacije Konrad Adenauer ter nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans Georg Poettering.

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.