SDS in SDM sta združila moči v dobrodelni akciji.

slika