Romana Tomc: Občutek majhnosti smo si vcepili sami oz. so nam ga vcepili

Romana Geoss