[POSLANSKO VPRAŠANJE] Tomaž Lisec: Ali imate vzpostavljen način nadzora nad izvajanjem medicinske dejavnosti, kamor se uvršča tudi helikopterska nujna medicinska pomoč v okviru URSZR?

Tomaž