[POSLANSKO VPRAŠANJE] Poročila prebivalcev iz obmejnih občin kažejo, da ima vedno več migrantov orožje

SLIKA