[POSLANSKO VPRAŠANJE] Mojca Škrinjar: Ali ima vlada kakšen načrt, kako celostno naslavljati probleme demografsko in gospodarsko deprivilegiranih občin?

MOJCA

Sorodne novice