[POSLANSKO VPRAŠANJE]: Mag. Dejan Kaloh: Sodnica je na bolniški odsotnosti in bi lahko tudi tovrstne postopke šteli za nedopusten pritisk in izvajanje mobinga nad sodnico, kar je protizakonito ravnanje.

DEJAN