[POSLANSKO VPRAŠANJE] Jure Ferjan: Ali Ministrstvo za obrambo namerava posodobiti oz. predlagati spremembe Zakona o vojnih veteranih

j f