[POSLANSKO VPRAŠANJE] Eva Irgl: Ali je ministrstvo razmišljalo o pripravi predloga spremembe ZPIZ-2 na način, da se v zakon vnese pravica do izplačila invalidnine vsem upravičencem z ocenjeno telesno okvaro?

NASLOVNA