Poslanski sedeži v slovenskem parlamentu tudi za predstavnike Slovencev v zamejstvu in po svetu

Miro Petek

V Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da je na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu treba zastaviti bolj ambiciozno politiko, ki bo temeljila tako na obstoječih okvirih organiziranja, hkrati pa ga bo nadgradila tudi s sodobnim načinom povezovanja s Slovenci zunaj meja Republike Slovenija. 

Predsednik Odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Strokovnem svetu SDS Miro Petek je na novinarski konferenci predstavil program SDS za omenjeno področje. Celoten program je dostopen tukaj.

V nadaljevanju pa izpostavljamo nekaj poudarkov.

  • Slovenci, ki živijo zunaj meja Slovenije, so izjemno bogastvo za slovenski narod, kar pa vladajoča slovenska politika žal ne prepoznava, zato že nekaj let beležimo nazadovanje na tem področju.

  • Krovni Zakon o Slovencih zunaj meja Republike Slovenije, ki je bil sprejet v času prve vlade Janeza Janše, je dobra osnova za sodelovanje s Slovenci zunaj meja države. Po več kot desetletju od sprejetja tega zakona je treba razmisliti tudi o posodobitvah, ki bodo odražale duh današnjega časa. Večjo vlogo v zakonu je treba dati rimskokatoliškim misijam.

  • Slovenska demokratska stranka je zainteresirana, da se ljudem, ki so slovenskega porekla, ki imajo stike s Slovenijo in tudi željo, da postanejo slovenski državljani, to omogoči s čim manj birokratskih ovir. S programom debirokratizacije slovenske države bomo zagotovili krajšo pot do pridobivanja slovenskega državljanstva vsem tistim, ki bodo izpolnjevali osnovne pogoje.  V primeru političnih, gospodarskih in drugih kriz v državah po svetu mora Slovenija pomagati ali omogočiti vrnitev tistim, ki so slovenskih korenin. 

  • V SDS bomo s spremembo ustave in zakona o volitvah omogočili, da bodo poleg predstavnikov dveh avtohtonih manjšin, ki živijo v Sloveniji, in imajo mesto v Državnem zboru,  dobili zagotovljeni sedež v slovenskem parlamentu tudi predstavniki Slovencev zunaj meja republike Slovenije, torej predstavniki slovenske manjšine v sosednjih državah ter izseljenci, ki so se v različnih obdobjih razselili povsod po svetu.

  • V Slovenski demokratski stranki bomo posebno pozornost namenili novodobni migraciji mladih in izobraženih Slovencev. V zadnjih letih se je izselilo na desettisoče mladih, in ti trendi se še kar nadaljujejo.  Za te mlade izseljene Slovence ne obstajajo natančni podatki, kam so se preselili in ali se nameravajo vrniti. Vzroki za izseljevanje so različni, večinoma mladi in izobraženi v Sloveniji ne dobijo ustrezne zaposlitve, zato si iščejo priložnosti na tujem. V SDS bomo s to generacijo vzpostavili nov način povezovanja in mreženja, ki temelji na sodobnih komunikacijskih orodjih.

  • V Slovenski demokratski stranki bomo takoj po prevzemu oblasti začeli z aktivnostmi za ustanovitev muzeja slovenskega izseljenstva, ki bo z muzejskimi predmeti in s pomočjo najsodobnejše interaktivne tehnologije prikazoval zgodovino slovenske diaspore in bo mlade seznanjal s to problematiko. Muzej bo deloval kot enota v že obstoječi muzejski mreži.

  • V SDS bomo okrepili finančno pomoč tistim civilnodružbenim organizacijam, ki na področju sodelovanja z zamejstvom in Slovenci po svetu resnično opravljajo svojo vlogo, in ne bomo dovolili, da se denar, namenjen tej dejavnosti, pretaka v zasebne žepe.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.