[POSLANSKA POBUDA] Eva Irgl je podala pobudo za nabavo nove gasilske opreme

EVA