[POSLANSKA POBUDA] Eva Irgl: Predlagam, da se pristopi k pripravi zakona, ki bi uredil področje povračila premoženjske škode iz časa druge svetovne vojne

s

Sorodne novice