[POSLANSKA POBUDA] Eva Irgl: Družinam otrok z redkimi boleznimi je potrebno zagotoviti ustrezno pomoč na domu.

slika